THẾ GIỚI GIẦY TỪ CÁC THƯƠNG HIỆU THỜI TRANG NƯỚC NGOÀI.

Công ty được ủy quyền quản lý các thương hiệu thời trang từ nước ngoài như : 

BEME, CERVO, GINO MARIANI, RED BALLERIANA, MARIO MINARDI, SOLFIT…

BEST OFFER

NEW ARRIVALS

-10%
1,290,000  1,160,000 
-10%
1,290,000  1,160,000 
-10%
1,290,000  1,160,000 
-10%
1,290,000  1,160,000 
-10%
1,290,000  1,160,000 
-10%
1,290,000  1,160,000 
-10%
2,890,000  2,600,000 
-10%
1,290,000  1,160,000 

GIẦY NAM

-20%
3,490,000  2,792,000 
-20%
3,490,000  2,792,000 
-20%
3,190,000  2,552,000 
-20%
3,490,000  2,792,000 
-20%
3,490,000  2,792,000 
-20%
3,490,000  2,792,000 
-20%
3,190,000  2,552,000 
-20%
3,490,000  2,792,000 

GIẦY Nữ

2,700,000 
2,700,000 
2,300,000 
2,300,000 
2,300,000 
2,700,000 
2,700,000 
1,300,000 

Phụ Kiện

-25%
136,000  102,000 
-25%
136,000  102,000 
-25%
136,000  102,000 
-25%
136,000  102,000 
-25%
136,000  102,000 
-25%
136,000  102,000 
-25%
136,000  102,000 
-25%
136,000  102,000 

Đối tác

BLOG